T: +40374019293
E: office@gironap.ro

PORTOFOLIU

Având în vedere profilul activităţii, de-a lungul celor 20 de ani de activitate, societatea noastră a executat importante lucrări în construcţii, amenajări – reabilitări – modernizări de drumuri, alimentări cu apă potabilă şi canalizări în comunele de pe raza judeţului Bacău şi a altor judeţe, sisteme de iluminat, lucrări de amenajare peisagistică, finisaje interioare şi exterioare, faţade, hale pe structură metalică cu panouri sandwich, locuinţe particulare, având beneficiari autorităţi publice şi societaţi comerciale.

Beneficiind de un colectiv de profesionişti în domeniu, societatea şi-a ridicat prestigiul prin realizarea diferitelor proiecte la care a participat şi a căror finalizare au constituit realizări de referinţă în domeniu.

Enumerăm câţiva dintre beneficiarii noştri: Consiliul Judeţean Bacău, Primăria Bacău, Primăria Tg. Ocna, Primăria Oneşti, Primăria Adjud, Primăria Sascut, Primăria Bogdăneşti, Primăria Berzunţi, Primăria Mărgineni, Primaria Secuieni şi alte primării, Rafo SA, SE Borzeşti, Petrom SA, Chimcomplex SA, Termon CT Oneşti, diferite instituţii de învaţământ din Oneşti, etc.

Vă invităm să vizualizaţi portofoliul nostru de lucrări.

LUCRĂRI DE DRUMURI ŞI PODURI

 • Reabilitare şi modernizare DJ 114, km 0+000 – 2+365, DN 11A – Viişoara – Etapa I, km 0+210 – 2+365.
 • Modernizare drumuri de interes local în comuna Casin, judeţul Bacău.
 • Modernizare drumuri locale în comuna Târgu Trotuş, judeţul Bacău.
 • Modernizare drumuri locale în comuna Mănăstirea Caşin, județul Bacău.
 • Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Oituz, judeţul Bacău.
 • Modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuţi, judeţul Bacău.
 • Ȋntreţinere a căii de rulare pe DN 11, tronson Calea Bacăului şi tronson Calea Braşovului din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
 • Reabilitare strazi în oraşul Tg. Ocna, judeţul Bacău.
 • Modernizare drumuri de interes local în sat Bereşti, comuna Sascut, judeţul Bacău.
 • Modernizare drum comunal DC 98B Corbasca – Vâlcele, comuna Corbasca, judeţul Bacău.
 • Asfaltare drumuri comunale în comuna Mărgineni, judeţul Bacău.
 • Modernizare strazi în cartierele Slobozia şi Belci, municipiul Oneşti, judeţul Bacău – Etapa I – Străzi în cartierul Belci.
 • Modernizare 4 strazi în oraşul Tg. Ocna, judeţul Bacău: str. Viişoara, str. Căpitan Buşila, str. Tăbăcari, str. Daniela Caurea.
 • Modernizare drumuri locale în comuna Berzunţi, judeţul Bacău.
 • Modernizare drumuri locale satele Heltiu şi Vrânceni, comuna Căiuţi, judeţul Bacău (proiectare + execuţie).
 • Modernizare drumuri locale satele Bogdaneşti şi Filipeşti, judeţul Bacău.
 • Reparaţii străzi în municipiul Oneşti.
 • Creare parc în zona blocurilor ANL; Modernizare parc zona Gării, str Siret; Modernizare spaţii verzi pe aliniamentele DN2, DN11 şi străzile orăşeneşti, municipiul Adjud, judeţul Vrancea.
 • Modernizare străzi în cartierul Lanul Gării, municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
 • Servicii de proiectare şi execuţie lucrări: Modernizare drumuri de acces, drumuri agricole de exploataţie în comuna Orbeni, judeţul Bacău.
–     Amenajare zonă centrală în municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
–     Lucrări de îmbrăcăminte bituminoasă uşoară la DC577 strada Deal, sat Bogdăneşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Bacău.
 • Modernizare drum forestier pe raza administrativă a comunei Câmpuri, judeţul Vrancea.
 • Modernizare drumuri de acces, drumuri agricole de exploataţie, pod din beton armat peste pârâul Drăguşani în comuna Orbeni, judeţul Bacău.
–   Construire punte pietonală şi auto în satul Lupeşti, peste râul Caşin, punctul  Apostu  în comuna Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău.
–   Lucrări de reabilitare a drumurilor în oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău.
–   Preparare, transport şi aşternere mixturi asfaltice la obiectivul: Modernizare drumuri de interes local în comuna Caşin, judeţul Bacău.
–   Construire strada Alexandru Lăpuşneanu în municipiul Bacău, judeţul Bacău.
–   Construire străzi: Ogorului + Vasile Lupu în municipiul Bacău, judeţul Bacău.
–   Construire strada N. Copernic în municipiul Bacău, judeţul Bacău.
–   Lucrări de întreţinere drumuri locale Caraclău şi Albele, comuna Bârsăneşti, judeţul Bacău.
–   Ȋntreţinere străzi în localităţile Crăsnăşeni, Valea lui Bosie şi Leoşti, comuna Tătărani, judeţul   Vaslui.
–   Reparare strada Ştefan Cel Mare din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
–   Proiectare PT+PAC+DE şi execuţie lucrări trotuare strada Calea Basarabiei.
–   Proiectare PT+PAC+DE şi execuţie lucrări trotuare strada 1 Decembrie.
–   Proiectare PT+PAC+DE şi execuţie lucrări trotuare Cartier Dacia.
–   Proiectare PT+PAC+DE şi execuţie lucrări trotuare strada A. I. Cuza.
–   Proiectare PT+PAC+DE şi execuţie lucrări trotuare strada A. I. Cuza II.
–   Proiectare PT+PAC+DE şi execuţie lucrări trotuare strada Corni.
–   Ȋntreţinere drumuri comunale şi săteşti, comuna Gura Văii, judeţul Bacău.
 • Sistem de colectare selectivă a deşeurilor (platformă) în comunele Mănăstirea Caşin şi Caşin, judeţul Bacău.
–    Reabilitare bază sportivă cu teren de fotbal omologabil tip I, comuna Crizbav, judeţul Bacău.
–    Proiectare şi executie – Modernizarea drumurilor comunale şi săteşti din comuna Sascut, judeţul Bacău; Construire centru After School, sat Pânceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău.
–   Reconstruire pod din beton armat, între localităţile Mănăstirea Caşin şi Pârvuleşti în comuna Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău.
–   Reabilitare prin asfaltare drumuri comunale şi săteşti, comuna Sascut, judeţul Bacău.
–    Amenajare bulevardul Oituz, zona comercială în municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

 

LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

 • Ȋnfiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi a staţiei de epurare în comuna Secuieni, judeţul Bacău.
 • Realizare reţea apă potabilă şi canalizare, satele Filipeşti şi Bogdăneşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Bacău.
 • Extindere reţea de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna Berzunţi, judeţul Bacău.
 • Execuţie lucrări pentru obiectivele: Alimentare cu apă potabilă în satul Barboşi, comuna Hoceni, judeţul Vaslui; Canalizare şi staţie de epurare în satul Barboşi, comuna Hoceni, judeţul Vaslui.
 • Sistem public centralizat de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Câmpuri, judeţul Vrancea.
 • Alimentare cu apă localitatea Fundu Răcăciuni, judeţul Bacău.
–         Alimentare cu apă a localităţilor Helegiu, Drăgugeşti, Deleni şi Brătila, comuna Helegiu, judeţul Bacău.
–         Alimentare cu apă a localităţilor aparţinătoare comunei Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău.
–         Canalizare şi staţie epurare sistem Valea Arinilor – Prăjeşti şi Măgireşti – Stăneşti, comuna Măgireşti, judeţul Bacău.
–         Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Tg. Trotuş, judeţul Bacău.
 • Extindere reţea canalizare Calea Scutarului, municipiul Oneşti.
–         Alimentare cu apă în Deleni şi Oţeleni. Poduri şi podeţe în localitatea Oţeleni, comuna Hoceni, judeţul Vaslui.
–         Canalizare şi staţie de epurare comuna Sărata, judeţul Bacău.
–         Extindere reţea canalizare municipiul Oneşti, judeţul Bacău, în cartierele Buhoci, 6 Martie şi Cuciur.
–         Racord la reţele existente de alimentare cu apă şi canalizare pentru complex deşeuri Oneşti, judeţul Bacău.

–         Extindere reţele distribuţie apă în localităţile Ferăstrău-Oituz şi comuna Oituz, comuna Oituz, judeţul Bacău.

–         Alimentare cu apă în localităţile Creţeşti şi Creţeştii de Sus, comuna Creţeşti, judeţul Vaslui.
–         Alimentare cu apă comuna Voineşti, judeţul Vaslui.
–         Extindere sistem de alimentare cu apă localităţile Coţofăneşti şi Bâlca, comuna Coţofăneşti, judeţul Bacău.
–         Alimentare cu apă comuna Tătărani, judeţul Vaslui.
–         Construcţia sistemului de alimentare cu apă a satelor Corbasca, Scărişoara, Rogoaza, Vâlcele, Marvila şi Băcioi, comuna Corbasca, judeţul Bacău.
–         Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – Etapa a II-a – municipiul Huşi, obiect: Reabilitare reţele alimentare cu apă şi reţele canalizare menajeră, municipiul Huşi.
–         Extindere reţea canalizare municipiul Oneşti, judeţul Bacău, în cartierele Buhoci, 6 Martie şi Cuciur

 

LUCRĂRI DE ILUMINAT PUBLIC

 • Realizarea iluminatului stradal prin utilizarea energiei solare în comuna Mărgineni, judeţul Bacău.
 • Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public în Municipiul Adjud, judeţul Vrancea.

 

LUCRĂRI DE AMENAJARE PEISAGISTICĂ

 • Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău.

 

LUCRĂRI CIVILE

–         Reabilitare Colegiul Naţional Dimitrie Cantemir, municipiul Oneşti, judeţul Bacău
–         Reparaţii şcoala cu clasele I-VIII sat Pârgareşti, comuna Pârgareşti.
–         Reparaţii şcoala cu clasele I-VIII sat Nicoreşti, comuna Pârgareşti.

–         Reabilitarea Colegiului Gheorghe Asachi, municipiul Onesti, judeţul Bacău.

–         Construire locuinţe sociale – 28 apartamente, str. Copăceşti, municipiul Adjud, judeţul Vrancea.

 

REŢELE TERMICE

 • Reabilitare reţele termice secundare din municipiul Bacău lot 4 – PT33.

 

LUCRĂRI HIDROTEHNICE
–         Refacere mal stâng râu Trotuş în dreptul depozitului de zgură şi cenuşă Pătrăşcani.
–         Amenajarea râului Moldova şi afluenţi pe sectorul Fundu Moldovei, Gura Humorului, judeţul Suceava – Obiect I: Amenajare pârâu Humor, etapa II-a, Mănăstirea Humorului.