T: +40374019293
E: office@gironap.ro

SERVICII OFERITE

PRODUCŢIE

FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE.
FABRICAREA BETOANELOR

 

EXECUŢIE

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII A DRUMURILOR ŞI PODURILOR;

REPARARE ŞI PLOMBARE A DRUMURILOR PRIN STROPIRI SUCCESIVE.

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE: (ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE, STAŢII DE EPURARE);

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI;

LUCRĂRI DE ILUMINAT PUBLIC;

ALTE  LUCRĂRI DE INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII;

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ŞI NEREZIDENŢIALE.

 

SERVICII

DESZĂPEZIRE PE TIMP DE IARNĂ, STROPIRE ŞI MĂTURARE STRĂZI;

TRANSPORT AUTO DE PERSOANE ŞI MARFĂ;

CÂNTĂRIRE MARFĂ (CÂNTAR AUTO PÂNĂ LA 80 TO ŞI 18 M LUNGIME ANSAMBLU RUTIER);

ȊNCHIRIERE UTILAJE DE CONSTRUCŢII.